โครงการศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ

หน่วยงานสนับสนุนความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน และสาขาธุรกิจการโรงแรม สนับสนุนและร่วมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายของบุคลากรมหาวิทยาลัยให้มีความสมดุล เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานและการดำรงชีพ เป็นหน่วยงานที่สามารถเลี้ยงตนเองและสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยฯมีเอกลักษณ์เฉพาะในด้านการบริการสุขภาพแบบครบวงจรที่มีมาตรฐานในระดับสากล

สนใจติดต่อขอรายละเอียดได้ที่

ศูนย์สุขภาพ
โทรศัพท์ : 0-2244-5435
โทรสาร : 0-2244-5435
เปิดให้บริการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 06.00-21.00 น.
เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00-19.30 น.

สระว่ายน้ำ
โทรศัพท์ : 0-2244-5430
เปิดให้บริการ : จันทร์ – อาทิตย์ เวลา 06.30-20.30 น.

ดุสิตนวดแผนไทย
โทรศัพท์ : 0-2241-7273
เปิดให้บริการ : จันทร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00-21.00 น.

ศูนย์วิทยาศาสตร์

ศูนย์สุพรรณบุรี

โครงการอาหารกลางวัน 1 (ครัวสวนดุสิต)

หน่วยงานที่ไม่มุ่งหวังผลกำไร สนับสนุนความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ด้านสวัสดิการอาหารให้กับบุคลากรและนักศึกษา โดยผ่านกระบวนการบริหารงานในรูปแบบของครัวมาตรฐานตามความเชี่ยวชาญของสวนดุสิต จากการเรือนสู่ธุรกิจวิชาการด้านอาหาร เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ สาขาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร  สาขาโภชนาการและการประกอบอาหารของโรงเรียนการเรือน สามารถดำเนินงานและเลี้ยงตนเองได้ มีเอกลักษณ์เฉพาะในด้านผลิตภัณฑ์ที่ส่งต่อและถ่ายทอดมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันในองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญด้านอาหารของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ครัว 11

ครัว 12

ศูนย์อาหารดุสิตนฤมล ศูนย์วิทยาศาสตร์

หอพักศูนย์วิทยาศาสตร์ และเอส.บี.อพาร์ทเม้นท์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร
204/3 ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700
โทร. 02-423-9400 ต่อ 9490
แฟกซ์ 02-423-9497
เว็บไซต์: http://dormitory.dusit.ac.th

โครงการอาคารที่พัก วิทยาเขตสุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
57 หมู่ 2 ถนนสุพรรณ-ป่าโมก ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
Tel.: 035-969623
Mobile: 089-6903768
Email:dormsuphan.sdu@gmail.comID
line: sdu.suphan
เว็บไซต์: http://suphanburicampus.dusit.ac.th/new/building-2/

โครงการอาคารที่พัก ตรัง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง
111 ถนนเพชรเกษม, ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด
จังหวัดตรัง 92130
Tel.: 075-221212-5 ต่อ 6850
Mobile: 062-0649779 / 087-4151929
เว็บไซต์: http://www.dusittrang.com/dorm/

โครงการอาคารที่พัก นครนายก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก
101/1 หมู่ 4 ซอยสุวรรณศร 16 ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนคานายก 26000
Tel.: 037-639728
เว็บไซต์: http://nakhonnayok.dusit.ac.th/

โครงการอาคารที่พัก ลำปาง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง
140 ถนนสุเรนทร์ ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง
จังหวัดลำปาง 52100
Tel.: 082-9153428

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

295 ถนนนครราชสีมา
แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 18.00 น.
โทร: 0 2244 5308

ห้องสมุดศูนย์วิทยาศาสตร์

204/3 ถนนสิรินธร
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 18.00 น.
โทร: 0 2423 9488

ห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัย

145 / 9 บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2
ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 17.00 น.
โทร:

ห้องสมุดศูนย์ลำปาง

140 ถนนสุเรนทร์
ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
โทร:

ห้องสมุดศูนย์นครนายก

4-490 ถ.สุวรรณศร
อ.เมือง จ.นครนายก 26000
เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 17.00 น.
โทร:

ห้องสมุดวิทยาเขตสุพรรณบุรี

57 หมู่ 2
ต. โคกโคเฒ่า อ. เมือง จ. สุพรรณบุรี 72000
เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.
โทร:

ห้องสมุดศูนย์หัวหิน

66/156 สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม
อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77110
เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
โทร:

ห้องสมุดศูนย์ตรัง

111 ถ.เพชรเกษม
ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
โทร:

ศูนย์หนังสือ มสด.

ศูนย์บริการสื่อฯ มีร้านค้าบริเวณชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยฯ ที่คัดสรรสินค้าที่มีความหลากหลายสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งจำหน่ายหนังสือจากสำนักพิมพ์ต่าง ๆสำหรับบริการทุกท่านที่สนใจ