การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อการดูแลสุขภาพ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม :

บุคคลทั่วไป

ระยะเวลา : 6 ชั่วโมง
ค่าลงทะเบียน : 1,500 บาทต่อคน
จำนวนผู้เข้าอบรมต่อรุ่น : 30 คน/รุ่น

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อการดูแลสุขภาพให้แก่ผู้เข้าอบรม
2. เพื่อให้สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อการดูแลสุขภาพได้

Part 1: หลักพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการดูแลสุขภาพ
Part 2: ระบบบริการสุขภาพ
Part 3: แอปพลิเคชันบนมือถือ (mobile applications) เพื่อการดูแลสุขภาพ
Part 4: การสร้าง Mobile Application อย่างง่ายสำหรับการดูแลสุขภาพสำหรับ Android และ IOS

ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ พงษ์โสภา
โทรศัพท์ : 086-4084701
E-mail : jiraporn_pon@dusit.ac.th

คอร์สอื่นที่เกี่ยวข้อง