วิดีทัศน์

รู้จักสวนดุสิต Where is SDU

(Teaser 1) SDU Online Orientation 2021

(Teaser 2) SDU Online Orientation 2021

SDU WOW

SDU Life: อยู่อย่างไรในสวนดุสิต

SDU Care You: ระบบการชำระค่าเรียนแนวใหม่ และเรียนอย่างไรให้มีประสบการณ์ทำงานไปพร้อมกัน

SDU Activities: สนุกกับกิจกรรมที่มากประสบการณ์

SDU Happy Life: กินอยู่อย่างไรในร้วสวนดุสิต

SDU Happy Learning: แพลตฟอร์มการเรียนรู้บนวิถีชีวิตยุคดิจิตัล

คู่มือและหนังสือ

ยินดีต้อนรับ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ติดต่อเรา