ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดรางวัล Study UK Alumni Awards สำหรับศิษย์เก่านานาชาติ-ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย