เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำร้อง :  ดร.ชัยชนะ โพธิวาระ
ทำนอง :  ผศ.เสวี เย็นเปี่ยม , พิเชฎฐ ศุขแพทย์
เรียบเรียงดนตรี :  พิเชฏฐ ศุขแพทย์
บันทึกเสียง : แฮปปี้สตูดิโอ
ขับร้องโดย : เสริมเวช ช่วงยรรยง , น้องผึ้ง บึงสามพัน และศิลปินรับเชิญ

 

สวนดุสิตดั่งดุสิตแดนสวรรค์
สถาบันการศึกษายุคฟ้าใหม่
นามระบือลือเกียรติก้องผ่องอำไพ
มุ่งให้ไกลไปให้ต่างทางสากล

เหล่าเพื่อนพ้องน้องพี่มีความสุข
นิราศทุกข์สามัคคีมีกุศล
สร้างความดีมีความเด่นเป็นมงคล
ปลื้มกมลมโนธรรมนำชีวี

* ถึงคราวเรียน เราก็เรียน อย่างตั้งจิต
ทุ่มชีวิตมุ่งก้าวล้ำนำวิถี
ถึงคราเล่นเราสนุกทุกนาที
ณ ถิ่นนี้ถิ่นดุสิตติดตรึงใจ

** เมื่อคราวจากเราจากไปใจยังรัก
ถิ่นพำนักรักดุสิตพิสมัย
เลือดชาวฟ้าถิ่นเฟื่องฟ้าขจรไกล
แม้นตัวไปใจรักมั่นนิรันดร

สร้อย *** (สวนดุสิต เลือดชาวฟ้า สวนดุสิต ถิ่นเฟื่องฟ้า
สวนดุสิต ขจรไกล สวนดุสิต ใจรักมั่นนิรันดร)
(*,**,***)

https://www.youtube.com/watch?v=RFQgbwMa2P8