ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอ ในหัวข้อ ครอบครัววิถีใหม่ไร้ความรุนแรง ประจำปี 2564-กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว