มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับเพิ่มเติม หลักสูตร/สาขาวิชา ในรอบที่ 1 Portfolio ประกอบด้วย
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
– ธุรกิจการโรงแรม กรุงเทพฯ
– ธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษา หัวหิน
– ธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษา ลำปาง
– ธุรกิจการบิน กรุงเทพฯ
(ปี 1-2 จัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ปี 3-4 จัดการเรียนการสอน ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– วิทยาการคอมพิวเตอร์ กรุงเทพฯ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
– ภาษาและการสื่อสาร กรุงเทพฯ

ดูรายละเอียดเกณฑ์การสมัครได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/blog/view/144.html

และสมัครได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th
น้องๆผู้สมัครอย่าลืม! เข้าระบบลงทะเบียนกับทาง TCAS ที่ https://www.mytcas.com

สอบถามเพิ่มเติม ทัก inbox FB Suan Dusit University หรือ ติดต่อ Suan Dusit Service Center โทร. 022445555