ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมประกวด “สวนดุสิตชวนพี่น้องร้องเพลงเพื่อแม่”
โครงการสวนดุสิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
ชิงถ้วยรางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเงินรางวัลกว่า 60,000 บาท