รวมภาพงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปี 2565
*รูปเดี่ยวบัณฑิตภาพที่ระลึกจากมหาวิทยาลัยฯ (แบ่งตามรอบฝึกซ้อมใหญ่)
*รูปบรรยากาศการฝึกซ้อมใหญ่ ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2565
*รูปบรรยากาศงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ 12-13 กันยายน 2565
(Download ได้ที่นี่) https://sdumail-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sdu_pr_dusit_ac_th/ErZWib8XgQBNjcNKSZ4Q6QABhWdNA9ZJX_h-OThCoOIwzA?e=ljUQWG

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาวิทยาลัยสวนดุสิตทุกท่านอีกครั้งครับ
*ขอขอบคุณภาพจากศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิกไซท์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ กองประชาสัมพันธ์ และสำนักวิทยบริการฯ