ประชาสัมพันธ์กิจกรรม สัปดาห์สินเชื่อเพื่อบุคลากรภาครัฐ-ธนาคารออมสิน