ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รับโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566-ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย