ขอเชิญหน่วยงานด้านสาธารณสุขของประเทศสมาชิกเสนอชื่อบุคคล องค์กรหรือสถาบันเข้ารับรางวัล-สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม