ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565-วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน(จี-เทค)