โครงการประกวดเต้นสวนดุสิตโคเวอร์แดนซ์ (SDU Cover Dance 1st Contest) กติกาการรับสมัครการประกวดเต้นสวนดุสิตโคเวอร์แดนซ์ (SDU Cover Dance 1st Contest) เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2565