สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ ชั้นปี 3 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน ในหัวข้อ “สื่อสารอย่างไรให้ได้ใจความเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ” ในวันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ⏰ เวลา 13:30 – 16:00 น. 📍 ณ ห้อง 852 ตึกคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภายในงานมีกิจกรรมสนุกๆและของรางวัลมากมาย หากมีความสนใจเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อ ” สื่อสารอย่างไรให้ได้ใจความเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ” สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมฟรี!! ได้ที่ https://forms.gle/1xa1GzTbSSxuLH6p8