ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและฟัง”เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก”
19-20 มกราคม 2566
เวลา 09.00-16.00 น. ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปึหลวงในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2565
และสมทบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ร่วมบริจาคสมทบทุนการศึกษาได้ที่
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาราชวิถี
เลขที่ 131-085162-9 ชื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ทุน)
(เงินบริจาคทุนการศึกษาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า)

แจ้งการบริจาคทุน/ส่งหลักฐานการบริจาค
และแจ้งรายละเอียดการขอรับใบเสร็จรับเงิน
เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้ที่
Line ทุนการศึกษา-มสด. https://lin.ee/E2fvfsX