ดูประกาศและรายละเอียดได้ที่นี่ https://personnel.dusit.ac.th/home/