กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560-2562
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กำหนดการซ้อมย่อยแต่ละบุคคล ตรวจสอบที่ www.dusit.ac.th ตั้งแต่ วันที่ 4 สิงหาคมเป็นต้นไป

กำหนดการซ้อมใหญ่
วันที่ 8-10 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร
วันที่ 12-13 กันยายน 2565
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สามารถตรวจสอบรายละเอียดส่วนบุคคลได้ที่ www.dusit.ac.th ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป