ชมรมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่า ศูนย์การศึกษาพิเศษโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ มูลนิธิราชสุดา และสมาคมคนสายตาเลือนราง (ประเทศไทย) จัดงานเดิน-วิ่งมินิมาราธอน เพื่อคนพิการ Fight Running for The Disabled Season 3

สมัครผ่านทาง Line : @berving

https://www.facebook.com/profile.php?id=100087590235159&mibextid=LQQJ4d