ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ ประจำปี 2566-update 31 มกราคม 2566