ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกิจกรรมสร้างโค้ชดิจิทัล สานไอเดีย ต่อยอดชุมชน เพี่อเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ทักษะดิจิทัลใหม่ ๆ นำทักษะที่ได้เรียนรู้ไปถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาชุมชนให้ดียิ่งขึ้น และสร้างโอกาสในการเข้าร่วมการแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจชุมชน

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่นี่ https://forms.gle/tx1efhUNPqZoWoRD9

ดูรายละเอียดโครงการ รายละเอียดโครงการ

อย่าปล่อยความฝันเป็นแค่ความฝัน เพียงเพราะคุณยังไม่ได้ลองลงมือทำ
คุณสามารถทำความฝันนั้นให้เป็นจริงได้ หากได้ลองมาร่วมเป็น “โค้ชดิจิทัล” ไปกับเรา 😊
.
📣 ทีมพัฒนาโค้ชดิจิทัลชุมชน (ETDA Local Digital Coach หรือ ELDC) มีกิจกรรมคูล ๆ มาให้ทุกท่านได้ Join กันกับ “กิจกรรมสร้างโค้ชดิจิทัล สานไอเดีย ต่อยอดชุมชน” ให้คุณได้เป็นผู้ช่วยให้กับชุมชน โชว์ของ ต่อยอดแผนธุรกิจเจ๋ง ๆ ที่เต็มไปด้วย Passion เพื่อไปพัฒนาชุมชนเข้าสู่สังคมดิจิทัลและมีรายได้อย่างยั่งยืน มาสมัครเป็นโค้ชดิจิทัลกันเยอะ ๆ ได้เลย
.
 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 15 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงเวลา 18.00 น.
 ประกาศผลผู้ผ่านการรับสมัคร วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566
.
✍️ คุณสมบัติของว่าที่โค้ชดิจิทัล มีดังต่อไปนี้
– สัญชาติไทย และอาศัยอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ กลาง อีสาน และใต้
– มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปี จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
– มีทักษะพื้นฐานการใช้ Social media
– สามารถเข้าร่วมกิจกรรมโครงการตั้งแต่ผ่านการรับสมัคร ตลอดระยะเวลาของโครงการ
– สามารถลงพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย เพื่อทำกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้
– เข้าร่วมการแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจ
(ช่วงกิจกรรมโครงการกุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2566)
.
ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ
📍ช่วงพัฒนาทักษะจะมี 2 ครั้ง
🔸 รอบแรกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ หรือ มีนาคม 2566 (ออนไลน์)
🔸 รอบสองช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน 2566 (การจัดกิจกรรม แบ่งตามภูมิภาค)
.
📍ช่วงการลงพื้นที่ชุมชน
เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2566 (โค้ชดิจิทัลสามารถวางแผนการเดินทางเองได้)
.
📍ช่วงนำเสนอแผนธุรกิจ และทักษะในรอบ Audition
เดือนมิถุนายน 2566 (ออนไลน์)
.
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ ได้ทาง Line ID: @eldccoach

#ETDAThailand #ETDALocalDigitalCoach #ELDC #ส่งต่อความรู้สู่โค้ชดิจิทัลชุมชน
#สร้างโค้ชดิจิทัลสานไอเดียต่อยอดชุมชน #ขับเคลื่อนชุมชนด้วยโค้ชดิจิทัล #โค้ชดิจิทัล #ชีวิตดีเมื่อมีดิจิทัล