3 ขั้นตอนสำหรับผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1 Portfolio
1. ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ได้ที่ https://student.mytcas.com/ ภายในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566 เท่านั้น 

 

2. การชำระค่ายืนยันสิทธิ์ในระบบของมหาวิทยาลัยฯ ได้ที่ https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu… จากนั้น ดำเนินการตามขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2566
3. รายงานตัวนักศึกษาใหม่ในระบบออนไลน์และชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าได้ที่ https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu…ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566
กำหนดการต่างๆ ดูได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/?page_id=55 

นักศึกษาใหม่ สามารถซื้อเครื่องแบบและเครื่องหมายนักศึกษา
และ ถ่ายภาพชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อใช้ในการรายงานตัวในระบบ online ตามรายละเอียดนี้
ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำหน่ายชุดเครื่องแบบนักศึกษา และเครื่องหมายนักศึกษา
เปิดทำการ ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.00 น. – 16.30 น.
สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ Line : @sdubooks มีบริการจัดส่งไปรษณีย์ไทย (EMS)
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 022444520 , 022445421


กองประชาสัมพันธ์ เปิดบริการถ่ายภาพชุดนักศึกษา ทุกวันจันทร์

ติดต่อได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ อาคาร 2 ชั้น 1 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 022445100, 022445555