แผนการเรียนที่ 1 (รับ 20 คน)
– ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน
– เดินทางไปเรียนที่ ม.กวางสี (จีน) ในชั้นปีที่ 3
– รับปริญญา ม.สวนดุสิต พร้อมประกาศนียบัตร ม.กวางสี
แผนการเรียนที่ 2 (รับ 20 คน)
– มีพื้นฐานภาษาจีนเทียบเท่า HSK3 ขึ้นไป (สอบสัมภาษณ์วัดระดับทักษะภาษาจีนแทนการสอบ HSK)
– เดินทางไปเรียนที่ ม.กวางสี (จีน) ในชั้นปีที่ 2 และ 3
– รับ 2 ปริญญา ม.สวนดุสิต และ ม.กวางสี
สมัครได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th
ส่ง Portfolio พร้อมใบ ปพ.1 มาที่ email: ChinaAseanSdu@gmail.com
สอบสัมภาษณ์ทุกวันศุกร์ (แผนการเรียนที่ 2 เพิ่มการสัมภาษณ์วัดทักษะภาษาจีน)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 098 2946916
หรือ Line Openchat หลักสูตรธุรกิจจีน-อาเซียน
https://line.me/…/XESoxrtfIpJ2ct_CCfnqA2hI2W…