หลักสูตรธุรกิจจีน-อาเซียน เปิดรับสมัครน้องที่กำลังจะขึ้น ม.6 เข้าเรียนปี 1
ในโครงการความร่วมมือฯ สพฐ. – ม.สวนดุสิต – ม.กวางสี (1+2+1) แล้วจ้า
เรียนมหาวิทยาลัยเร็วขึ้น 1 ปี จบม.6 แล้ว ไปเรียนที่ ม.กวางสีทันที หลักสูตรนี้รับ 2 ปริญญา
========================
❤️ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน แผนการเรียนที่ 2 (โครงการความร่วมมือฯ สพฐ.)
❤️ เรียน 2 ประเทศ ❤️ รับ 2 ปริญญา ❤️เรียน ม.6 ควบคู่ ปี 1 (Online)
🔴รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่าง 15 มี.ค.66 – 17 ก.ค.66
สมัครผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต https://tcas.dusit.ac.th/
🔴คุณสมบัติผู้สมัคร
– กำลังจะขึ้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
(ต้องจบมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าก่อนเดินทางไปศึกษาที่ ม.กวางสี)
– ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (สามารถสมัครได้)
– มีพื้นฐานความรู้ภาษาจีนเทียบเท่าระดับ HSK3 ขึ้นไป
(ไม่ต้องมีผลสอบ HSK ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ภาษาจีนวัดระดับทักษะภาษา)
🔴รูปแบบการเรียน
– ชั้นปีที่ 1 เรียนออนไลน์ (เสาร์-อาทิตย์) และเย็นวันธรรมดาบางวัน กับ ม.สวนดุสิต ควบคู่กับการเรียนชั้น ม.6
– ชั้นปีที่ 2 – 3 เดินทางไปเรียนที่ ม.กวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน
– ชั้นปีที่ 4 กลับมาเรียนที่ ม.สวนดุสิต
– สมัครผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ https://tcas.dusit.ac.th/
(ค่าสมัคร 300 บาท ชำระผ่าน Mobile Banking, เคาน์เตอร์เซอร์วิส)
– ส่ง Portfolio + ใบรายงานผลการศึกษา (4 เทอมขึ้นไป) ทางอีเมล chinaaseansdu@gmail.com
🔴สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่าน Zoom Application ทุกสัปดาห์

#หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ #หลักสูตรธุรกิจจีนอาเซียน #ธุรกิจจีนอาเซียน #มหาวิทยาลัยสวนดุสิต #สวนดุสิต #ธุรกิจกับจีน #รับสมัครนักศึกษา #ChinaAseanSDU #ChinaAseanBusiness #SuanDusit #SDU #Dek66 #Dek67 #เรียนอะไรดี #TCAS66 #TCAS67 #DEKDTCAS #ChinaASEAN #ทุนเรียนฟรี #เรียนจีน #ทุนเรียนที่จีน #หลักสูตร2ประเทศ #หลักสูตร2ปริญญา #เรียนภาษาจีน #สอบวัดระดับภาษาจีน #HSK #สพฐ. #กวางสี #GuangxiUniversity