ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ….-สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ร่างกฎกระทรวงความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. …. (คลิก)

แบบรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. …. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciK71ABji0Jy8EwxuNdc9T63G9yMD1RF4GLSumDIcdhbSOvw/viewform?pli=1