สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ
เข้าร่วมแข่งขันประชันไอเดียนวัตกรรมเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของภาครัฐ
(Hack a box: Civil Service HR Playground)
ในรูปแบบของการแข่งขันแฮกกะธอน (Hackathon)
ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 90,000 บาท

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพทางความคิดในเชิงสร้างสรรค์
เกี่ยวกับนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนสามัญ
และให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับภาคราชการ
อีกทั้งเป็นพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีบทบาทในการร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงให้งาน
ในภาคราชการเป็นงานในฝันของคนรุ่นใหม่รวมถึง
ยังเป็นทางเลือกในการประกอบ
อาชีพในอนาคตอีกด้วย

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2566
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่นี่ https://www.ocsc.go.th/hackabox