ประชาสัมพันธ์การรายงานตัวบัณฑิตและการสั่ง (ตัด/เช่า) ชุดครุย งานรับพระราชทานปริญญาบัตร (ช่วงที่ 2)
ประจำปี 2563 – 2564 รายงานตัวและสั่งตัดหรือเช่าชุดครุย ระหว่างวันที่ 18-31 พฤษภาคม 2566 (คลิก)