ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ระบบ TCAS รอบที่ 3 Admission ประกาศผลครั้งที่ 2
ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ผ่านทางwww.mytcas.com ดูรายละเอียดได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/?p=2102