กำหนดการรับชุดครุยบัณฑิต สำหรับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563 – 2564 (คลิก)