ระบบการ Upload รูปถ่ายสวมครุย และตรวจสอบข้อมูล ซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่สวมครุย และวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563-2564 (คลิก)