ศูนย์การศึกษา ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เชิญชวนทุกท่าน คุยสบาย ๆ สไตล์สวนดุสิต ในหัวข้อ “นึกถึงลำปาง…นึกถึง ความอร่อย” !!!
โดยต้นตำรับความอร่อยจาก ผศ.อรรถ ขันสีชวนคุย โดย ผศ.นพพร แพทย์รัตย์ และ ผศ.ดร.ศศิธร รณะบุตร
วันอังคารนี้ ครั้งที่ 171
.
🗓️วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566
⏰เวลา 15.30-16.30 น.
💻 ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
https://dusit-ac-th.zoom.us/j/95275404872?pwd=TjZ0aFViYW5jVXhMa2pLYmh2Z21UUT09
.
Meeting ID: 952 7540 4872
Passcode: sdu
.