บัณฑิตมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ที่มีความประสงค์จะจองภาพถ่ายในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
สามารถพิมพ์ใบจองภาพถ่ายพร้อมเขียนรายละเอียดให้เรียบร้อย
และนำมาชำระเงิน (รับเฉพาะเงินสด) ที่จุดจองภาพถ่ายได้ในวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ดาวน์โหลดใบจองภาพถ่ายได้ที่นี่ ใบจองภาพถ่าย (คลิก)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
บริษัท นิวซาลอน 1999 จํากัด
โทร 0-2233-2276, 0-2234-4489