มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ขอเชิญเข้าชมงานนิทรรศการ SuanDusitness
ระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2566
ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การเดินทางผ่านกาลเวลาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จากความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ผลงาน สู่แรงบันดาลใจ
สะท้อนผ่านนิทรรศการสู่การอยู่รอดอย่างยั่งยืน

ลงทะเบียนเข้าร่วมชมงานได้ที่นี่ https://suandusitness.dusit.ac.th/register