สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ร่วมกับ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์
(right)ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “มหาธีรราชเจ้า พระมหากษัตริย์​แห่งชาตินิยม” น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ​ เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต​ ปีที่ ๙๘ ในล้นเกล้า​ฯ รัชกาลที่ ๖ นับตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน​ พ.ศ. ๒๔๖๘
(right)บรรยายโดย อาจารย์จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
– ผศ.ดร.สาระ มีผลกิจ อาจารย์ประจำโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
– ผศ.ดร.ดวงกมล อัศวมาศ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(right)ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน​ พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.
ณ ห้องชาตินักรบ อาคาร ๒ ชั้น ๒ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์