สาขานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ ชั้นปี 3 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกัน สร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และความคิดสร้างสรรค์ ในหัวข้อ “ปลุกความคิด กระชับมิตร พิชิตTogether” ในวันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ⏰️ เวลา 9.00 -12.00 น. ณ ห้อง Activity Space ชั้น 2 ตึก 1 ฝั่งคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภายในงานมีกิจกรรมสนุกๆ และของรางวัลมากมาย หากมีความสนใจเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “ปลุกความคิด กระชับมิตร พิชิตTogether” สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมฟรี!