มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญร่วมงาน9 ทศวรรษ รวมตัวสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาอย่างยั่งยืน 8-9 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

พบกับกิจกรรม อาทิ

*นิทรรศการ SuanDusitness

*การประกวดเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

SDU Community Engagememt Expo 2023

*การนำเสนอผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์ หัวข้อ “การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”

*เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อยกระดับจังหวัดสุพรรณบุรีสู่ “เมืองเกษตรปลอดภัย”

*พิธีมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น/ผลงานวิจัยดีเด่น

*ชมนิทรรศการ ชิมอาหาร และช้อปผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2244 5555

สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี โทร.0 3596 9620

สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 0 2244 5041-2

กองพัฒนานักศึกษา โทร.0 2244 5190-2

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่นี่ https://sduexpo2023.dusit.ac.th/regis