คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประสานงานในสถานพยาบาล รุ่นที่ 1
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 22 ธันวาคม 2566
ศึกษาข้อมูลการรับสมัครได้ที่https://tcas.dusit.ac.th/?p=2907
สมัครได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/ เข้าสู่ระบบการสมัคร เมนู สมัครเรียน Click หรือ เข้าระบบได้ที่
https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=init&checkOfficer=Y#

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะพยาบาลศาสตร์ โทร. 024239476