ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจําการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ ประจําปี 2567 (คลิก)