มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 Quota รับสมัคร : 12 กุมภาพันธ์ – 10 เมษายน 2567
ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อสามารถดูรายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร/เกณฑ์การรับสมัคร ได้ที่

https://tcas.dusit.ac.th/?page_id=843 สมัคร Online ได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th เลือกเมนู “สมัครเรียน”
สอบถามเพิ่มเติมทัก inbox