ในโอกาส 90 ปี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญชวนผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ ร่วมบริจาคทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต (สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า)

โดยยอดบริจาคทุนการศึกษา ทุก 1,000 บาท จะได้รับเหรียญบรอนซ์ อิตาลี แพนดอร่า จำนวน 1 เหรียญ

บริจาคทุนการศึกษาได้ที่ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ทุน) ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 131-085162-9

บริจาคทุนการศึกษาแล้วลงทะเบียนเพื่อรับเหรียญได้ที่นี่ https://forms.gle/THZoJVJ2Ce7d6NJt9

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โทร.0 2244 5198 หรือ กองคลัง โทร.0 2244 5919 หรือ 08 4624 9891

*หมายเหตุ สำหรับอาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สามารถบริจาคทุนการศึกษา รับใบเสร็จ และรับเหรียญ ด้วยตนเอง ได้ที่ กองคลัง อาคาร 2 ชั้น 1 วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 9.00-15.00 น. โดยไม่ต้องลงทะเบียนผ่านระบบ