ประชาสัมพันธ์งานรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 (update ข้อมูล วันที่ 12 มิถุนายน 2567)

ประชาสัมพันธ์งานรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 บัณฑิตทุกท่านต้องรายงานตัวและสั่งตัดหรือจองเช่าชุดครุยผ่าน
https://academic.dusit.ac.th/academic โดยบันทึกข้อมูลบัณฑิต (แบบสอบถามภาวะการมีงานทำ)
จึงจะสามารถ รายงานตัวและสั่งตัด หรือจองเช่าชุดครุย ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม –30 มิถุนายน 2567