document1

มสด. รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 ผ่านระบบ Admissions
ประกาศรายชิ่อนักศึกษา ขอผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ ประจำปี 2560