ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560-มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม-ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคลากร
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต-สมาคมข้าราชการอาวุโสแห่งประเทศไทย