ทุน Fulbright Foreigh Language Teaching Assistant Program (FLTA) ประจำปีการศึกษา 2561-สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ทุน Hubert H. Humphrey North - South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 1 - 3 ทุน-สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ให้การสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติ (รวมทั้งนักศึกษาไทย) เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ประเทศอินเดีย-สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา