สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดสอน ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
การประชุมเชิงปฏิบัติการ KPI in Action: designing high performance organization คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต