ตารางกิจกรรมประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บริการซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ฟรี
โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต เปิดอบรมหลักสูตรแกะสลักผักและผลไม้ (60 ชั่วโมง) รุ่นที่