สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เข้าใช้งานโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ชุด English Discoveries Online
* ใบสมัครออนไลน์  https://goo.gl/FpVV8y
* คู่มือและวีดิทัศน์สาธิตการใช้งานโปรแกรมฯ  https://goo.gl/aokYnT
* คำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมฯ  https://goo.gl/b4gRpH
* รายละเอียดเพิ่มเติม http://ilac.dusit.ac.th

คุรุสภา เชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2561
ประกาศราคากลาง เรื่อง เช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและวงจรสื่อสารความเร็วสูงภายในประเทศของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา ๑๐ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง