สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมกับคณะ/โรงเรียน จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการประจำเดือนธันวาคม 2560 วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560

รอบสำหรับอาจารย์ (ครั้งที่ 9) ณ ห้องจำลองปฏิบัติการการบิน อาคาร 32 ชั้น 6

หัวข้อ “การสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยและการบูรณาการเข้ากับการเรียนในยุค Thailand4.0”

ผู้เสวนาวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐบดี  วิริยาวัฒน์  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เวลา 13.00-14.30 น. ลงทะเบียนเวลา 12.30 น. สมัครเข้าร่วมเสวนาวิชาการสำหรับอาจารย์ ได้ที่ https://goo.gl/ZJSgwz

รอบสำหรับนักศึกษา (ครั้งที่ 8)

หัวข้อ “ห้องเรียนสู่ห้องโดยสาร”

ผู้เสวนาวิชาการ นักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

เวลา 15.00-16.30 น. ลงทะเบียนเวลา 14.30 น. สมัครเข้าร่วมเสวนาวิชาการสำหรับสำหรับนักศึกษาได้ที่ https://goo.gl/9KWXx1

 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมกับคณะ/โรงเรียน จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการประจำเดือนธันวาคม 2560 วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 รอบสำหรับนักศึกษา (ครั้งที่ 8) หัวข้อ “ห้องเรียนสู่ห้องโดยสาร”
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารการศึกษา(SDU-EDU) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา ๕ ปี โดยวิธีคัดเลือก