ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ-สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย

เชิญชมนิทรรศการศิลปะปปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์นิทรรศการ-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ขอเรียนเชิญเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคพิชิตการลงทุนในตลาดหุ้น Super Bullish-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย