ความคุ้มที่คุณต้องตะลึง!!! พิเศษสำหรับนักศึกษาม.สวนดุสิต

M Pass บัตรดูหนังขั้นเทพ จ่ายเพียงเดือนละ 200บ. คุ้มเวอร์!! ดูได้ทุกเรื่อง ทุกรอบ ทุกโรงภาพยนตร์ ทั่วประเทศ

สมัครได้ที่: https://goo.gl/xcaxyq

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้านอาหารและการแกะสลักผลไม้ งาน THAIFEX 2018
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทางาน รุ่นที่ 5 และ 6”